Video d' un dels shows fluorescents en directe
 
Contactar amb Werens (Ramon Puig)