XikinKirà #
acrilic i llapis de color sobre fusta
folrada amb paper de paret venecia
Acrilico y lapiz de color
sobre papel de pared
Acrilic & pencil on wallpaper

20 x 35 cm

A la venta
En venta
For Sale

0014
Previous

Next