YellowJacket #
acrilic i latex sobre fusta
Acrilico y latex sobre madera
Acrilic & latex on wood

20 x 35 cm aprox.

A la venta
En venta
For Sale

0014
Previous

Next