Sense Títol
Mixta sobre fusta
Mixta sobre madera
Mixed media on wood

60 x 100 cm

A la venta
En venta
For Sale

0008
Previous

Next