UrbanType
Impaktes Visuals Gallery
Desembre

Urban type 

Quan s’utilitza la denominació de tipografia urbana és perquè la tipografia perd el seu sentit estricte i s’integra en un total com a metàfora visual on es comunica com si es tractés d’una part més dels edificis i mobiliari urbà.
L’exposició intenta trobar el diàleg perdut entre els éssers que es mouen per la ciutat sense mostrar cap interès per al seu entorn, preocupats sempre de comunicar-se instantàniament amb el més enllà.