Descans

2020

Llàpis de colors i tinta

25x30

440 €

Il·lustració per a l’exposició Drets Humans 2020 organitzada per l’Associació ARTefacto
Interpretació de l’Article 24 de la Declaració Universal dels Drets Humans
Tota persona té dret al descans i al lleure i, particularment, a una limitació raonable de la jornada de treball i a vacances periòdiques pagades.