Descans

2020

Mixta

0,80x1'40

1700 €

Quadre per a l’exposició Drets Humans 2020 organitzada per l’Associació ARTefacto
Interpretació de l’Article 24 de la Declaració Universal dels Drets Humans
Tota persona té dret al descans i al lleure i, particularment, a una limitació raonable de la jornada de treball i a vacances periòdiques pagades.